Cây con Sâm Ngọc Linh ( năm tuổi)

Thông tin cơ bản về cây giống:

  • Thời gian bắt đầu gieo hạt: 11/10/2020
  • Năm tuổi: 2 năm
  • Độ cao: 10 ~15 cm
  • Tình trạng: sinh trưởng và phát triển tốt
Cây con Sâm Ngọc Linh ( năm tuổi)