Cây con Sâm Ngọc linh (1 năm tuổi)

Thông tin cơ bản về cây giống:

  • Thời gian bắt đầu gieo hạt: 1/10/2017
  • Năm tuổi: 2 năm
  • Độ cao: 10 ~12 cm
  • Tình trạng: sinh trưởng và phát triển tốt
Cây con Sâm Ngọc linh (1 năm tuổi)